09.08.2023

Finantsinspektsiooni turuülevaade: TF Banki turuosa kasv jätkub

Finantsinspektsiooni avaldatud 2022. aasta turu-uuring näitas tarbimislaenude mahu kasvu. Sama trendi jätkus ka 2023. aasta esimesel poolel. Eesti finantsteenuste arengut mõjutasid enim kiire inflatsioon, intresside tõus ja väärtpaberiturgude langus. Elu üldine kallinemine kiirendas pankade ja krediidiandjate laenuportfellide kasvutempot. Hoiuste üldine kasv aeglustus, kuigi kõrgemad intressid soodustasid tähtajaliste hoiuste kasvu.

 

TF BANK HOIAB PANKADE SEAS TEIST KOHTA ERAISIKUTE TARBIMISLAENUDE TURUL

2022. aastal võttis uuesti hoogu tarbimislaenude sõlmimine. Kasv tuli enamasti tagatiseta väikelaenude arvelt, mille all mõeldakse tarbimislaenu – mis ei ole järelmaks, liising ega elamukinnisvaraga seotud krediit ja mis tehakse tarbijale kättesaadavaks rahas.

Pankade väljastatud tarbimislaenudest kuulus suurim osa (47%) Swedbankile, järgnesid TF Bank Eesti filiaal (21%) ja SEB Pank (13%).

2023. aastal pärsib eraisikute tarbimist säästude nappus ja intressitõus. On lootus, et EURIBOR saavutab kõrgtaseme aasta lõpus. Statistika näitab, et paljudel pole piisavalt säästusid suuremateks ootamatuteks kulutusteks, mistõttu on tarbimislaen siinkohal lahenduseks. Inimesed usaldavad rohkem pankasid kui krediidiandjaid. Seda näitab just laenusumma suurus – kui 2023. aasta esimesel poolel pankadest võetud tarbimislaenu summa oli keskmiselt 2206 eurot, siis krediidiandjatelt vaid keskmiselt 872 eurot.

TF Banki turuosa püsib stabiilne ja kasvab veidike. Oleme tarbimislaenude turul pankade seas suurima universaalpanga järel oma portfelli mahu poolest teisel kohal (vt joonist). Vaatamata sellele, et makromajanduses toimuvad vastandlikud liikumised, on TF Bank suutnud mõistlikke laene mõistlikele inimestele andes säilitada oma turupositsiooni. Panga portfell jätkas kasvamist ka 2023. aastal, mil oleme kasvatanud laenuportfelli mahtu poole aastaga 10%.

 

Pankade väljastatud tarbimislaenude turu TOP:
Swedbank (47%), TF Bank (21%), SEB Pank (13%).

Allikas: Finantsinspektsioon, "Eesti finantsteenuste turg 31. detsembri 2022. aasta seisuga", lk 15

 

PANKADES HOIUSTAMINE

Hoiuste kogumaht Eestis tegutsevates pankades ei ole 2022. aastal eriti muutunud, kasvades vaid 1%. Hoiuste kogumahtu mõjutasid eelkõige finantseerimisasutused, kelle hoiuste maht vähenes aastaga kolmandiku võrra. Eraisikute hoiuste jääk kasvas 7% ulatudes 13,3 miljardi euroni. Aastaga kasvas lõhe eraisikute väiksemate ja suuremate hoiuste vahel. Samal ajal kui suuremad hoiused kasvasid, siis alla 20 000 euroste hoiuste maht vähenes. Väiksemate hoiuste vähenemine puudutab eeskätt inimesi, kellel on vähem sääste ja kes on rohkem haavatavad energiahindade, toiduainete kiire hinnakasvu ning kodulaenu intresside tõusu suhtes.

Aasta lõpus hoidis 73% eraisikutest oma arvelduskontol kuni 2556 eurot, sh kolmandikul kontodel oli alla 10 euro. Samas 81% eraisikute arvetel olevast rahast oli aasta lõpus 12% kontodel.

2023. aastal on Euroopa Keskpanga intressimäära tõstmine kaasa toonud ka Eesti pankade tähtajaliste hoiuste intressimäära kerkimise, mis on augustiks tõusnud enamikus pankades 4,25 protsendini. Selline kiirelt tõusev tähtajalise hoiuse intress kannustab inimesi, kel on sääste, raha panka viima. Kliendid eelistavad hetkel sõlmida tähtajalise hoiuse aastaks, ligi 70 protsenti tähtajalisse hoiusesse raha paigutanud klientidest on valinud just selle perioodi.

 

LAENUPORTFELL JA ERAISIKUTE KESKMINE LAENUKOORMUS

Pankade väljastatud laenude kogujääk kasvas 2022. aastal oluliselt kiiremini kui aasta tagasi: 2,6 miljardi euro võrra ehk 11,8%, ulatudes detsembri lõpuks 25,1 miljardi euroni (2021. aastal oli kasv 1,8 miljardit eurot ehk 8,5%).

Nagu varemgi hoogustasid eraisikute laenude kasvu eluasemelaenud, mis kasvasid 2022. aastal rohkem kui 1 miljardi euro võrra. Väljastatavate eluasemelaenude keskmine summa oli 123 281 eurot, mis on aastaga kasvanud 17 890 euro võrra. Pankade eraisikute laenuportfellis on tarbimislaenude osakaal teisel kohal. Tarbimislaenude jääk suurenes aastaga 38 miljoni euro võrra. Pankade keskmine tarbimislaenu jääk (2462 eurot) oli märgatavalt suurem krediidiandjate keskmisest tarbimislaenu jäägist (1464 eurot). Panga keskmine tarbimislaen kasvas 2022. aastal 225 euro võrra, krediidiandja keskmine tarbimislaen 414 euro võrra.

Pankadest võeti kaupade ja teenuste soetamiseks 2023. aasta esimesel poolel tarbimislaenusid 15% rohkem ehk 66 623 korral. Pangast võetud tarbimislaen oli keskmiselt 2206 eurot, mis on mõnevõrra väiksem kui aasta tagasi. 2022. aasta esimesel poolel oli pangast võetud tarbimislaenu keskmine summa 2251 eurot. Mittepankadest krediidiandjate ja krediidivahendajate käest võeti väikelaenu selle aasta esimeses pooles keskmiselt 872 eurot ja aasta varem 841 eurot.

Aasta jooksul toimunud kiire tähtajalise hoiuse intressi tõstmine Eesti pankade poolt on kannustanud inimesi raha panka viima. See omakorda annab lisaraha turule välja laenamiseks, küll ka kõrgema intressiga kui möödunud aastatel harjutud.

 

TF Bank Eesti filiaali juhataja Vilma Sool kommenteerib: “On hea meel tõdeda, et inimesed on hakanud oma laenutingimustesse süvenema suurema vastutustundega ning turul otsitakse parimat pakkumist. Usun, et tegu on üldise trendiga tarbimisturul – enam ei vaadata ainult oma kodupangast pakkumist, vaid erinevaid laenupakkumisi koostisosi, kvaliteeti jne. Spetsialiseerunud väikepankadel on tihtipeale võimalik pakkuda paremaid laenutingimusi ning personaalsemat lähenemist. Mis räägib veel TF Banki kasuks, on lihtsus: laenutaotluse esitamine on meie kodulehe kaudu kiire ning mugav, samas jääb arveldusarve kliendil kodupanka. Lisaks pakub TF Bank oma klientidele ennetähtaegset tagastamist ilma leppetrahvita.“

 

 

TF Bank on Stockholmi börsil noteeritud Rootsis registreeritud pank. 1987. aastal Rootsis registreeritud TF Bank on täna kiiresti kasvav, samas riskiteadlik ja stabiilse kapitaliga Põhja-Euroopa pank. Meil on luba tegutseda Eestis, Rootsis, Soomes, Norras, Taanis, Poolas, Lätis, Leedus, Hispaanias, Austrias ja Saksamaal. TF Bank AB tegutseb Eesti Vabariigis TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali kaudu. Panga tegevust kontrollib Rootsi Finantsinspektsioon (Finansinspektionen) ja piiratud ulatuses Eesti Finantsinspektsioon.