Eestlane suhtub väikelaenu vastutustundlikult

esmaspäev jaanuar 29, 2018

Vaadates üha karmistuvaid reegleid laenutoodete reklaamimisel, jääb mulje, et inimesi on lihtne ahvatleda väikelaenu võtma. TF Banki värskest laenukäitumisuuringust selgub aga, et eestlased ei võta väikelaenu nii kergekäeliselt kui võiks arvata. Laenukool toob Teieni lühikese kokkuvõtte väikelaenuturu hetkeolukorrast ning eestlaste laenamismustritest.

Turg on stabiilne.

Väikelaenude võtmiste osakaal on püsinud viimaste aastate jooksul võrdlemisi stabiilsena. 2017. aasta lõpuga oli 16% vastanutest võtnud viimase 12 kuu jooksul väikelaenu. Stabiilsena on püsinud ka hetkel väikelaenu tagasi maksvate inimeste osakaal (24% kõikidest vastanutest) . Natuke alla 90% neist maksab tagasi ühte laenu. Ülejäänutel on 2, 3 või enam laenu. Kõikidest vastanutest ainult 5% on võtnud kiirlaenu ning nendestki pool kavatseb selle refinantseerida väikelaenu abil. 75% küsitletutest vastas, et järgmise 12 kuu jooksul nad väikelaenu ei plaani võtta.

Tühja-tähja pärast laenu ei võeta.

Väikelaenu võtavad inimesed vanuses 26-55 aastat, kellel on madal või keskmisest natuke madalam sissetulek. Elukohaks on enamik vastanutest märkinud maapiirkonna. Rahvuselt on ligi 60% väikelaenuvõtjatest eestlased. Põhiselt võetakse väikelaenu auto ostmiseks või selle parandamiseks (32%). Teiseks peamiseks põhjuseks on ehitus- või remonditööd kodus (28%). Selliste kuluartiklite nagu igapäevaste ostude, terviseteenuste, reisimise, mööbli, elektroonika jms tarbeks tuleb väikelaenu võtmist harvemini ette.

Laenuandjat valitakse hoolega.

Laenupakkujat valides on otsustamisel vastajate jaoks määravaks pakutav intressimäär (33%). Panga või finantsettevõtte usaldusväärsus pole osakaalult pooltki nii oluline (14%), kuid valiku tegemisel on see teisel kohal. Siinkohal teeksime ka huvitava tähelepaneku. Mõlemad aspektid olid just eestlaste jaoks olulised (vastavalt 65% ja 72%), kuid mis puutub ettevõtte mainesesse, siis naisvastajate jaoks oli tegu eriti olulise faktoriga (61% vastanutest).

Laenuandja valikul peetakse veel oluliseks võimalust tagastada laen ennetähtaegselt ilma lisatasudeta ning madalaid või puuduvaid lisatasusid. Ebaolulised tegurid laenuandja valimisel on võimalus võtta erinevates suurustes väikelaenu ja võimalikult pikaks ajaks. Kõige vähem rolli mängib aga klienditeeninduse sõbralikkus.

 

Siit võime järeldada, et eestlast ainult laenu saamise lihtsuse ja kiirusega ei ahvatle. Hinnatakse hoolega laenuintressi ning arvestatakse finantsasutuse taustaga. Laenuvõtjad on erinevas vanuses ja erineva sissetulekuga, kuid laenu võtavad valdav enamus kindla eesmärgiga, mitte hetkeemotsiooni ajel niisama kulutamiseks.

 

17.–29.11.2017 küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus 18-84 vanuseid internetikasutajaid Eestis. Uuringus osales 1000 inimest. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank. Kokkuvõtte tegemisel on tulemusi kõrvutatud varasemate, 2016. ja 2017. aastal tehtud uuringutega, milles on kasutatud sama ankeeti ja valimisuurust.

TF Bank on Stockholmi börsil noteeritud Rootsis registreeritud pank. 1987 aastal Rootsis registreeritud TF Bank on täna kiiresti kasvav, samas riskiteadlik ja stabiilse kapitaliga Põhja-Euroopa pank. Meil on luba tegutseda Eestis, Rootsis, Soomes, Norras, Poolas ja Lätis. TF Bank AB tegutseb Eesti Vabariigis TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali kaudu. Panga tegevust kontrollib Rootsi Finantsinspektsioon (Finansinspektionen) ja piiratud ulatuses Eesti Finantsinspektsioon. Vaata lisa www.tfbank.ee.

 

Loe ka:
Tagasi teemade juurde