Väikelaenu plaanivad võtta üha vanemad inimesed

reede mai 20, 2016

Järgmise aasta jooksul peavad kõige tõenäolisemaks väikelaenu võtmist keskealised inimesed, kelle kuusissetulek ületab 800 eurot. Laenuandjana koguvad populaarsust väiksemad pangad.

Aprillis läbi viidud laenukäitumise uuringust selgub, et kui hetkel on suurim hulk väikelaenu tagasimaksjaid 26-35 aastaste vanusegrupis, siis järgmise aasta jooksul peavad laenuvõtmist enim tõenäoliseks 46-54 aastased inimesed. Seda kaalub 10% selle vanusegrupi inimestest. Ühtlasi on tõenäolisemad laenuvõtjad Eestis elavad mitte-eestlased, kellest peab seda tõenäoliseks samuti 10%, samas kui eestlaste hulgas on see protsent 6.

Samuti on vahe tänaste laenuvõtjate ja tulevikus laenuvõtmist kaaluvate inimeste sissetulekute vahel. Praegu väikelaenu tagasimaksvate inimeste keskmine netosissetulek jääb alla 650 euro, samas laenuvõtmist kaaluvaid inimesi on kõige enam nende hulgas, kelle sissetulek ületab 800 eurot.

„Väikelaenu kasutatakse enamasti ootamatuste puhul, see pole reeglina pikalt ette planeeritud ning seetõttu on ka päris suur vahe reaalsete laenajate arvu ja laenu võtta plaanivate inimeste vahel. Samas on näha, et pisut suurema sissetulekuga vanemad inimesed suhtuvad võimalikku laenuvõtmisse avatumalt, ilmselt on nende sissetulekud ka pisut stabiilsemad ning nad on kindlad oma maksevõimes,“ kommenteeris uuringutulemus TF Bank Eesti kliendisuhete juht Margit Munski.

Uuringus küsiti ka, et millist pangast inimesed tõenäoliselt väikelaenu võtaksid. Esikohal on Swedbank, kuid selle populaarsus on võrreldes 2015. aasta aprilliga kahanenud 45%-lt 33%-le. Teiseks osutus SEB, kelle populaarsus oli samuti langenud paar protsenti. Neile järgnes LHV Pank 17%, TF Bank 14% ja Nordea 13%-ga. Viimased kolm on aastaga muutunud potentsiaalsete laenuvõtjate seas oluliselt populaarsemaks.

Aprillis küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus interneti teel 1006 inimest nende laenukäitumise teemadel. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank.

Loe ka: 13% eestimaalastest on viimase aasta jooksul võtnud väikelaenu, Kas ainult kodulaen on banketikõlblik? ja Laenuleib ja laastutuli

Blogi kategooriad: Uudised

Väikelaenu kohustusega on seotud ligi veerand eestimaalastest

kolmapäev mai 18, 2016

Pea pooled väikelaenu tagasimaksjatest on pärit maapiirkondade elanikud, kelle igakuine sissetulek jääb alla 650 euro, selgub aprillis läbi viidud laenukäitumise uuringust. Kokku maksab hetkel väikelaenu tagasi 24% eestimaalastest.

TF Banki tellitud uuringust selgub, et 47% neist, kes maksavad hetkel tagasi mõnd väikelaenu, on pärit maapiirkonnast ning 24% Tallinnast. Kõige rohkem on tagasimaksetega seotud inimesed vanuses 26-35 eluaastat (27%).

“Väikelaenu võetakse enamasti siis, kui tabab mingi ootamatu väljaminek ning varasemast pole sääste varuks kogunenud. Maapiirkondades on inimeste sissetulekud sageli väiksemad ning tihti polegi muud võimalust autoremondiks või uue külmkapi ostmiseks,” selgitas TF Bank Eesti kliendisuhete juht Margit Munski. Väikelaenuna käsitleti uuringus laenu, mille suurus jääb vahemikku 500-5000 eurot.

Uuringust selgus ka, et 88% laenajatest on hetkel tagasi maksta üks väikelaen. 10% maksab hetkel tagasi kahte laenu ja 2% on laenukoormus kolmele väikelaenule.  Võrreldes möödunud aastal läbi viidud uuringuga on need proportsioonid püsinud muutumatuna, kuid mullu oli ka selliseid vastajaid, kellel oli korraga 4 või enam laenu.

Margit Munski: “Inimeste laenukäitumine pole aastaga oluliselt muutunud. Samas kui korraga makstakse tagasi juba kolme erinevat väikelaenu, tasub kindlasti tõsiselt mõelda, kuidas oma rahaasjad paremini korda saada. Võimalusi on mitmeid, kuid esimese hooga tasuks võrrelda erinevaid laenupakkumisi ning vaadata, kas oleks võimalik olemasolevad laenujäägid soodsamatel tingimustel refinantseerida.”

Aprillis küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus interneti teel 1006 inimest nende laenukäitumise teemadel. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank.

Loe ka: Kuidas halvast laenust hea teha?, Kas mitu kiirlaenu või üks tarbimislaen? ja Ma ju kõigest refinantseerin!

Blogi kategooriad: Uudised

13% eestimaalastest on viimase aasta jooksul võtnud väikelaenu

reede mai 13, 2016

Keskmisest enam on erinevaid väikelaene võtnud mitte-eestlased, maapiirkondade elanikud ja alla mediaanpalga teenivad elanikud, selgub aprillis läbi viidud laenukäitumise uuringust. Kokku on viimase aasta jooksul väikelaenu võtnud 13% eestimaalastest.

Uuringust selgub, et 37% neist, kes on viimase aasta jooksul väikelaenu võtnud, on mitte-eestlased, samas kui kogu valimist moodustas mitte-eestlaste osakaal 26%. Oluliselt suurem on väikelaenu võtjate osakaal ka nende hulgas, kelle sissetulek jääb alla 650 euro. Keskmisest enam väikelaenusid võtnud ka maapiirkonnas (41%) ja Virumaal (24%) elavad inimesed.

„Kui üldine laenuvõtja profiil pole viimastel aastatel väga palju muutunud, siis Virumaa ja mitte-eestlaste osakaalu suurenemine on tähelepanuväärne,“ ütles TF Bank Eesti juht Vilma Sool ning tõi ühe võimaliku põhjusena välja seal regioonis viimasel aastal raskustesse sattunud ettevõtetes toimunud koondamised, mis on palju inimesi keerulisse olukorda pannud.

Uuringus küsiti neilt, kes on viimase aasta jooksul väike- või tarbimislaenu võtnud, ka seda, milliste laenuandjate teenuseid nad kasutanud on. Oodatult oli kõige enam inimesi võtnud oma väikelaenu Swedbankist (31%), järgnesid Credit24 (19%), LHV Pank (14%), TF Bank (9%) ning Bondora ja Bigbank (mõlemad 7%). Ülejäänud finantsasutuste osakaalud olid juba väiksemad.

Aprillis küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus 1006 inimest nende laenukäitumise teemadel. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank.

TF Bank on Eestis tegutsev Skandinaavia väikepank. Pank on tegutsenud finantsvaldkonnas alates 1987. aastast ning on registreeritud Rootsis alludes ka sealsele finantsjärelvalvele. Lisaks Eestile tegutseb pank veel Rootsis, Norras, Soomes ja Poolas. Vaata lisa www.tfbank.ee ja TF Bank Laenukoolist www.laenukool.ee

Blogi kategooriad: Uudised