Kes figureerivad väikelaenuandjate top 5-s?

reede november 18, 2016

TF Bank oktoobrikuu laenukäitumise uuringu andmeil on igal neljandal eestlasel väikelaen.  83% neist on koormatud ühe väikelaenuga, mis on 5% vähem kui 2016. aasta aprillis.

Samast uuringust selgusid ka Eesti 5 peamist väikelaenuandjat. Järgneval joonisel on toodud 5 peamist laenuandjat, kust on võetud viimase 12 kuu jooksul väikelaenu. Oktoobri tulemusi on võrreldud aprillis 2016 ja augustis 2015 tehtud uuringutega, milles on kasutatud sama ankeeti ja valimisuurust.

Joonis 1 Laenuandjate top 5, kust on võetud viimase 12. kuu jooksul väikelaenu. Allikas: TF Bank.

Viimase 12 kuu jooksul on peamiselt võetud väikelaenu Swedbankist, TF Bankist, Credit24-st, LHV Pangast ja SEB-st. Kuigi Swedbanki liidripositsioon on eelmise aasta augustiga võrreldes kahanenud, püsib Swedbank tugeval liidripositsioonil. Kasvu on märgata TF Banki ja SEB klientide arvus. Credit24 osakaal on vähenenud olles seega TF Bankiga samal tasemel.  LHV Pank tegi tugeva hüppe 2015. aasta augustist aprillini 2016, kuid viimase 6 kuu jooksul muutusi pole toimunud.

Kui aga vaadata, kellele oktoober 2016 seisuga makstakse tagasi väikelaene, siis saame natuke teistsuguse pildi:

Joonis 2 Laenuandjate top 5,  kellele oktoober 2016 seisuga makstakse tagasi väikelaene. Allikas: TF Bank.

Swedbank on endiselt liidripositsioonil, kuid talle järgnevad SEB, TF Bank, Credit24 ja LHV Pank.

Uuringust selgus ka, et laenuandja valikul lähtutakse intressimäära soodsusest. Teisel kohal on finantsasutuse usaldusväärsus. Ühtlasi peetakse oluliseks erinevate lisatasude madalat määra või nende puudumist.

Lisaks kommenteeris laenuvõtjate käitumist TF Bank Eesti esindaja Margit Munski: “Rõõm on tõdeda, et eestlased on laenuvõtmisel järjest rohkem teadlikumaks muutunud ja teevad kaalutletud otsuseid. TF Banki suur tõus on sellega otseselt seotud, sest pakume kliendile väga selget ja läbipaistvat toodet, kus klienti ei taba pärast laenulepingu sõlmimiset erinevad üllatused kõrgete lisatasude vms näol.”

2016. aasta oktoobris küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus interneti teel 1008 inimest nende laenukäitumise teemadel. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank.

TF Bank on Eestis tegutsev Skandinaavia väikepank. Pank on tegutsenud finantsvaldkonnas alates 1987. aastast ning on registreeritud Rootsis alludes ka sealsele finantsjärelvalvele. Lisaks Eestile tegutseb pank veel Rootsis, Norras, Soomes ja Poolas. Vaata lisa www.tfbank.ee ja TF Bank Laenukoolist www.laenukool.ee.

Loe ka: Väikelaenu võtjateks on peamiselt naised, Värske uuring: milleks kasutavad eestlased väikelaenu?

Blogi kategooriad: Uudised

Värske uuring: milleks kasutavad eestlased väikelaenu?

kolmapäev november 16, 2016

TF Bank poolt läbi viidud värske uuringu andmeil on igal neljandal eestlasel väikelaen. Enamik ehk 83% on koormatud ühe väikelaenuga, mis on 5-6% vähem kui 2016. aasta aprillis ja 2015. aasta jaanuaris. Laenuvõtjateks on enamasti eesti rahvusest naised vanuses 26-54 aastat, kes elavad Tallinnas ja Põhja-Eestis ning kelle netosissetulek kuus on alla 650€.

Peamiselt võetakse väikelaen, et teha kodus remonti, ehitustöid jm parendusi. Teiseks põhjuseks on autoga soetud kulude katmine: uue auto ostmine, olemasoleva parandamine või hooldamine. Lisaks vajatakse lisafinantsi igapäevaste kulutuste katteks. Väiksem arv laenuvõtjaid kasutab raha raviarvete või õpingukulude katmiseks, kinnisvara ostmiseks, reisimise või ärilistel eesmärkidel.

TF Bank Eesti esindaja Margit Munski sõnul pöörduvad inimesed väikelaenu poole, kui endal pole piisaval hulgal sääste, et kanda eluliselt vajalik ja/või ootamatu suurem kulu. "Kodus tuleb mõnikord teha vältimatuid või erakorralisi töid, näiteks katuse või torude parandamine, katkise külmiku asendamine jms. Teine kord peab ette võtma heakorratöid, mis mõjutavad tulevikukulusid, näiteks akende vahetamine küttekulude vähendamiseks. Kodus remonti tehes luuakse meeldiv elukeskkond endale kui ka investeeritakse tulevikku - korras elamisel on suurem turuväärtus. Kõik eelnev kehtib ka auto omamisega seotud väljaminekute korral."

2016. aasta oktoobris küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus interneti teel 1008 inimest nende laenukäitumise teemadel. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank.

TF Bank on Eestis tegutsev Skandinaavia väikepank. Pank on tegutsenud finantsvaldkonnas alates 1987. aastast ning on registreeritud Rootsis alludes ka sealsele finantsjärelvalvele. Lisaks Eestile tegutseb pank veel Rootsis, Norras, Soomes ja Poolas. Vaata lisa www.tfbank.ee ja TF Bank Laenukoolist www.laenukool.ee

Loe ka: Väikelaenu võtjateks on peamiselt naised

Blogi kategooriad: Uudised

Väikelaenu võtjateks on peamiselt naised

esmaspäev november 14, 2016

Alates 2015. aasta jaanuarist on väikelaenu võtjate arv püsinud stabiilsena, kõikudes 1-2% piires. Küll aga ilmneb värskest TF Bank uuringust üks oluline muutus: naiste osakaal on märgatavalt kasvanud. Oktoobri seisuga on 65% väikelaenu tagasimaksjatest naised, alles sama aasta aprillis oli see näitaja 48%.

Muus osas on laenuvõtja profiil püsinud samana. Laenukohustus on 26-64. aastastel eestlastel, kes elavad peamiselt Tallinnas ja Põhja-Eestis.  Nende keskmine neto kuusissetulek jääb keskmise palga piiresse või sellest allapoole.  Väikelaenu võetakse peamiselt Swedbankist ja SEBst. Neile on jõuliselt järgi jõudnud TF Bank jättes selja taha Credit24 ja LHV Panga.

Laenu võetakse peamiselt praktilistel põhjustel. Esikohal on koduga seotud väljaminekud: remont, parandus- ja ehitustööd, kodumasinad. Sellele järgnevad autoga seotud kulutused. Laenuvõtjad kas soovivad autot osta või siis seda parandada-hooldada. Neile järgnevad laenud igapäevakulude või raviarvete katteks. Üldiselt piirdutakse ühe väikelaenuga, väga vähestel on 2 või enam väikelaenu.

"Kui vaadata, milleks laenu võetakse, siis tegelikult ei tule naiste kõrge osakaal üllatusena," kommenteerib TF Bank Eesti esindaja Margit Munski. "Koduga seotud otsuseid juhivad endiselt naised, sõltumata siis sellest, kas nad on vallalised või kooselus. Puhkuste hooaja lõppedes hakatakse aktiivsemalt eesseisvaks talveks valmistuma ja selle tõttu kaldub sooline jaotuvus pigem naiste poole."

2016. aasta oktoobris küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus interneti teel 1008 inimest nende laenukäitumise teemadel. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank.

TF Bank on Eestis tegutsev Skandinaavia väikepank. Pank on tegutsenud finantsvaldkonnas alates 1987. aastast ning on registreeritud Rootsis alludes ka sealsele finantsjärelvalvele. Lisaks Eestile tegutseb pank veel Rootsis, Norras, Soomes ja Poolas. Vaata lisa www.tfbank.ee ja TF Bank Laenukoolist www.laenukool.ee

Blogi kategooriad: Uudised