Krediidi kulukuse määr pole lõplik tõde

esmaspäev juuni 22, 2015

Võrrelda kõiki laene intressi järgi on sama tark, kui võrrelda kõiki sõidukeid hobujõudude põhjal. Seetõttu võetigi laenu tegelikust hinnast arusaamiseks kasutusele uus mõiste - krediidi kulukuse määr ehk tüüptingimustel laenu kogukulu. Kuid isegi see võib osutuda ekslikuks.

Ärge saage valesti aru - krediidi kulukuse määra kasutuselevõtt laenuteenuste reklaamides oli suurepärane samm. Mäletate veel kiirlaenusid, kus reklaami järgi intressi õieti nagu polnudki? Küll aga olid seal näiteks teenustasud, mis ulatusid näiteks kolmandikuni laenusummast. Krediidi kulukuse määr muutis säärase skeemitamise mõttetuks - laenuandja peab reklaamis ära tooma kõik laenu võtmisega kliendile kaasnevad kulud, sõltumata nende nimetustest. See lõi tarbijate jaoks palju klaarimaks pildi, mida mitmed "kavalad" üritasid sogasena hoida.

Kuid krediidi kulukuse määr ei ole ka lõplik tõde. Krediidi kulukuse määr on justkui puhas ja viisakas fassaad, mille taga võib peituda puhas ja korrektne pangahoone, aga ka räpane ja hämar liigkasuvõtjate kontor.

Krediidi kulukuse määr sisaldab küll otseseid ja esmaseid laenuga seotud kulusid, kuid kaks võrdse kulukusemääraga laenu võivad lõpuks erineda kalliduselt väga palju. See saab juhtuda siis, kui mängu tulevad kõikvõimalikud kõrvalkulud - näiteks laenu enneaegse tasumise hind, maksepuhkuse võtmine, eriti aga kõik protseduurid, mis järgnevad näiteks laenumakse hilinemisele. Nii võibki esmapilgul tunduda „võtad 300, maksad 300“ stiilis pakkumine väga mõistlik, kuid laenumaksega hilinemisel selgub, et ainuüksi tähtaja pikendamine maksab näiteks 50 eurot.

Ka tuleb inimestele sageli üllatusena, et KKM arvutamise põhimõtted võivad olla erinevad – mõni laenupakkuja arvutab seda ühe kalendrikuu, teine jälle kogu kulude põhjal ning esmapilgul vaid tehnilise nüansina tunduv pisiasi tähendab tegelikkuses 12-kordset vahet. Ja võib kergemat sorti mürki võtta selle peale, et juhuslikku pole selles, kuidas krediidikulukust näidatakse, midagi.

Nii võib juhtuda, et kui hilined maksega päeva-kaks, saad laenuandjalt kõigepealt SMS-i ja seejärel meeldetuletuskirja, millest ühe eest küsitakse 5 eurot käitlus- ning teise eest 10 eurot menetlustasu ning tõenäoliselt pole kummastki võimalik ka loobuda. Pisut suurem hilinemine võib tähendada ka suurt leppetrahvi, halvemal juhul laenulepingu ülesütlemist koos kohustusega tagastada kohe kogu laenusumma; sellega hilinemisel võib tiksuma hakata juba märksa suurem viivis, kui pealtnäha tsiviliseeritud krediidikulukuse määr.

Blogi kategooriad: Finantsteadmised

Kuidas kaardistada sissetulekuid ja väljaminekuid?

esmaspäev juuni 15, 2015

Juhul, kui Sul on olemas hea ülevaade oma igakuistest tuludest ja kuludest, on võimalik hoida kontrolli all ka mõningased rahalised raskused. Tingimuseks on jooksev ja täielik ülevaade, mida on lihtne koostada kas Excelis või paberkujul. Artikli lõpus on link tabelile, mille võite kas välja printida või arvutisse salvestada. TF Laenukool on Teie jaoks põhjad valmis teinud, nüüd pole muud kui vaid õiged numbrid sisse kanda. Tulude-kulude kirjapanek võtab vaid mõne hetke, kuid on seda vaeva väärt.

Tulusid-kulusid ei ole vaja panna kirja sendilise täpsusega – piisab kui ümardate numbrid täis eurodeni. Kuu lõppedes märkige kõikide sissetulekute ja väljaminekute kogusummad aasta kokkuvõttesse vastava kuu lahtrisse. See annab hea võrdlusmomendi ka järgneva aasta tarbeks, et näha millised kuud on kulukamad ja millistel kulub keskmisest vähem raha. See annab võimaluse planeerida suuremate kulude tegemist ajal, mil muud kulud on tavalisest väiksemad.

Selleks, et midagi ei ununeks, hoidke alles arved ja ostutšekid ühes kaustas. Pärast seda, kui olete veendunud, et kõik kulud on kantud tabelisse, võite kuludokumendid ära visata, kuid soovitav oleks need alles hoida vähemalt kuu lõpuni. Sama kuluartikli kohta tehtud kulutused samal päeval tuleks liita kokku ja kanda samale reale.

Sellist majapidamisraamatut võib pidada kas üksi või koos perega. Kui arvestust peetakse perekonnapõhiselt, peavad kõik pereliikmed oma sissetulekud ja väljaminekud kirja panema ühte tabelisse. Igaüks võib koostada igapäevaselt individuaalse plaani ja siis kanda kõik kuu andmed ühte perekonna tabelisse kuu lõppedes.

Tulude-kulude arvestaja põhja saate alla laadida siit: TF Laenukool – tulude-kulude arvestaja 

 

Blogi kategooriad: Pere eelarve planeerimisest

Parima laenu leidmine on lihtne nagu 1/2 ln((z+1)/(z-1))

esmaspäev juuni 8, 2015

Aktiivseid laenupakkujaid on Eestis mitukümmend. Valikuvõimalus on alati hea, kuid see tähendab ka, et reklaamide või kodulehtede järgi otsustades ei saa kaht laenupakkumist võrrelda - igaüks üritab end teistest siledama ja kenamana näidata.

Kui mingit finantsteenust reklaamitakse kui "Nüüd 12% intressiga!", võib see tähendada nii aasta- kui kuuintressi – mõlema hinnatasemega pakkujad on turul täiesti olemas. Osadel pakkujatel, eriti kui keskendutakse väiksemate laenude peale, moodustavad erinevad käitlemis- ja teenustasud suure osa laenu kogukulust. 

Seadusandja on seda probleemi õnneks märganud ning kehtestanud kohustuse avaldada krediidikulukuse määr, kus iga laenutoote juures tuleb välja tuua tema kogukulu tarbijale. Kuid lõplik tõde pole seegi, sest kui üks pakkuja näitab kulusid reklaamis 500-eurose ja teine 1500-eurose laenu puhul, on ka sel kindel põhjus: ühele on laenutingimusi arvestades kasulikum näidata üht, teisele teist. 

Kuid krediidi kulukuse määr on siiski objektiivsele tõele lähim näitaja. Tingimuste mustvalgel võrdlemiseks on loodud ka mitmeid portaale, kus on kõrvutatud erinevate laenuandjate tingimusi ja intresse. Üks põhjalik portaal on näiteks http://intress.ee/ . Kuid ka säärased portaalid ei kajasta kõiki laenutingimusi, mis võivad olla lepingus kajastatud - näiteks võivad suuresti erineda maksepuhkuse või enneaegse tagastamise tingimused. 

Kui nii vastutusrikkas küsimuses nagu laenamine on üldse olemas lühike juhis, kõlab see nii: vali välja vähemalt paar-kolm soodsamate tingimustega pakkujat ning küsi neilt siis konkreetsed pakkumised koos lepingu näidistega.

Lõplik otsus tee siis, kui oled kõigi pakkumised rahaliselt läbi arvutanud ning ka muud, võrrelnud ka mitterahalisi tingimusi ning kõrvutanud neid oma vajadustega. Madalaim kogukulu võib, kuid ei pruugi olla parim pakkumine, sest vaid pisut kallima pakkumisega võivad kaasneda märksa paremad tingimused nagu näiteks tasuta laenukindlustus. 

Blogi kategooriad: kuidas valida laenu